Zdravie - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Zdravie

  • pravidelné monitorovanie pohybovej aktivity detí predškolského veku, meranie srdcovej frekvencie počas pohybových aktivít, spolupráca s katedrou telesnej výchovy v Prešove
  • meranie telesného zloženia ( tuky, svaly, voda, minerály, proteíny )detí predškolského veku
  • monitorovanie vývoja organizmu
  • analyzovanie a vytypovanie telesných predpokladov detí na jednotlivé druhy športu v budúcnosti
  • SSMS má vlastný detský defibrilátor


Zdravotné merania detí

Návrat na obsah