Voľné pracovné miesta/výberové konania - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Voľné pracovné miesta
výberové konania

Zaslaním žiadosti súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste, príp. v iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce pre spoločnosť Súkromná športová materská škola, s r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.
Návrat na obsah