Športová výchova - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Športová výchova v súkromnej športovej materskej škole je kvalitatívno-kvantitatívny rozšírením, vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb z platného materskoškolského kurikula na Slovensku. Do tejto výchovy radíme okrem gymnastiky, baletu a plávania najmä futbal, florbal, basketbal, atletiku a koordinovanú športovú prípravu dr. Junger.

Športová výchova dr. Junger je zameraná najmä na percpetuálno-motorický rozvoj detí po všetkých stránkach športovej a pohybovej zdatnosti a schopnosti. Jej pôsobenie sa zameriava od pohybovej cez atletickú po športovú prípravu. Súčasťou jej pôsobenia v materskej škole je meranie športového talentu detí a následné odporúčanie, ako pre rodičov, tak pre deti samotné, v otázkach ďalšieho smerovania a perspektívy detí vo vzťahu k športu a pohybu.  
Návrat na obsah