ŠportTalentTest - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
ŠportTalentTest


V našej MŠ dbáme o všestranný rozvoj pohybových schopností a taktiež o nácvik a zdokonaľovanie pohybových zručností. Okrem toho sme ešte predsa niečím výnimočný. Ako jediné na Slovensku sú deti v modrej a červenej triede podrobené vstupným, priebežným a výstupným meraniam telesného zloženia na špeciálnom prístroji InBody, ktorý presne odhalí koľko má Vaše dieťa svalstva, tuku, segmentálne rozloženie svaloviny v tele, bazálny metabolizmus a pod. Pre deti v modrej triede Mgr. Andrea Junger, PhD. špeciálne zostavila v spolupráci s prof. Gyltonom Da Mattom z Coloradskej univerzity a prof. Jánom Jungerom z UPJŠ v Košiciach, ŠportTalentTest, za pomoci ktorého vieme predikovať na aký šport má Vaše dieťa vrodený pohybový talent. Dieťa dostáva raport o športovom talente. Táto diagnostika je realizovaná vždy začiatkom školského roka. Deti sú následne delené na skupiny podľa výsledkov v ŠportTalentTeste a celý rok s nimi pracujeme na rozvoji ich pohybových schopností a zdokonaľovaniu ich pohybových zručností. Na záver školského roka realizujeme výstupné motorické testy, ktorými overíme o koľko sa dieťa v danej schopnosti zlepšilo. Vám rodičom následne podáme výstupnú informáciu, ktorú môžete vidieť v náhľade.
Návrat na obsah