Spolupráca - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
SPOLUPRÁCA

Naša materská škola úzko spolupracuje s externými profesionálmi, ktorí zvyšujú kvalitu edukačného procesu školy, a to najmä v oblasti športu a pohybu.

Ďalšími spolupracovníkmi sú:
Športová prípravka KALIMERO, ( foto)
Externý personál:
Mgr. Martin Kopejtko - tréner florbalu
Mgr. Milan Lalkovič - tréner futbalu
Aďka Girgašová - trénerka gymnastiky
Anton Smolík - koordinátor športu
Bc. Ivana Jasenská, DisArt.  - lektorka baletu
Michal Jokl - (JAKA SPORT) koordinátor lyžovania
Karin Kalinková  - trénerka plávania
Ľubica Rita Egryová - lektorka zimného korčuľovania
MUDr. Miloslav Klíma - antropologické meranie detí
Mgr. Iveta Dávidova - logopedička
MUDr. Terézia Rosenbergerová - pedopsychiater
PhDr. Martina Trebuňáková - psychologička
MUDr. Gabriela Čisláková - stomatológ
Návrat na obsah