sklad - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Rozdelenie
učiteľov
do tried
v šk. roku
2017/2018
Vzdelanie

2014 – 2016
Škola: Prešovská univerzita v Prešove (Mgr.)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: Predškolská pedagogika
Predmety štátnej skúšky: Manažment a marketing materskej školy, Inovatívne trendy v predprimárnom vzdelávaní
2014 – 2016
Škola: Prešovská univerzita v Prešove (Mgr.)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Predmety štátnej skúšky: Matematika s didaktikou, Slovenský jazyk a literatúra s didaktikou, Prírodoveda s didaktikou, Metodiky vyučovania v primárnej škole
2011 – 2014
Škola: Prešovská univerzita v Prešove (Bc.)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika
Predmety štátnej skúšky: Metodika predškolskej a voľnočasovej edukácie, Predškolská a elementárna pedagogika
Doplnkové vzdelanie

2017
 • Geometria a Montessori filozofia – práca s deťmi od 1 do 12 rokov
 • Aktualizačné vzdelávanie Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, Pro Solutions, s.r.o.,
 • Aktualizačné vzdelávanie Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny, Občianske združenie Ľudia v kontakte
 • Aktualizačné vzdelávanie Dieťa a hudba...pohyb a hra, Pro Solutions, s.r.o.
 • Účasť na odbornom seminári doc. PaedDr. Mileny Lipnickej, PhD. Poradenská činnosť učiteľa v materskej škole
2016
Matematika – Aritmetika I, II a Montessori filozofia – práca s deťmi od 4 do 12 rokov
2015
Materinský jazyk a Montessori filozofia – práca s deťmi od 0 do 12 rokov
2014
 • Kozmická výchova a Montessori filozofia – práca s deťmi od 3 do 12 rokov
 • Geografia, zoológia, botanika a Montessori filozofia – práca s deťmi od 1 do 12 rokov
 • Každodenný život, senzomotorický materiál a Montessori filozofia – práca s deťmi od 0 do 6 rokov
 • Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou „Koučing a jeho využitie v práci s mládežou“. Slovenský inštitút mládeže IUVENTA
2013 – 2014
Vzdelávanie s praktickými ukážkami a priamym pozorovaním z oblasti Montessori pedagogiky ako súčasť projektu „Návrat Montessori k budúcim učiteľom“ v rámci grantového programu Vedieť viac 2013, Emerka – rodinné oddychové centrum Prešov a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
2004 –2008
Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice – literárno-dramatický odbor – absolvovanie prvého stupňa štúdia
2001 –2008
Základná umelecká škola Jantárová 6, Košice – hudobný odbor: klavír – absolvovanie prvého stupňa štúdia
Prax

2015 – súčasnosť
Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20 v Košiciach, Slovenská republika – učiteľ Výtvarného odboru
2016
 • Materská škola, Dneperská 8 v Košiciach, Slovenská republika – súvislá päťtýždňová pedagogická odborná prax
 • Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach, Slovenská republika – súvislá päťtýždňová pedagogická odborná prax
2014
Základná škola, Sibírska ulica 42 v Prešove, Slovenská republika – súvislá trojtýždňová pedagogická odborná prax v Školskom klube detí
2013
Materská škola, Mirka Nešpora 22 v Prešove, Slovenská republika – súvislá trojtýždňová pedagogická odborná prax
2013, 2014, 2015
Prešovská detská univerzita – tútor, Kabinet výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika
Publikačná činnosť

SLOVÁČEK, Matej a Monika MIŇOVÁ, 2017. Pedagogika Márie Montessoriovej – teminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého. Prešov: Rokus. ISBN 978-80-89510-60-3.
SLOVÁČEK, Matej a Monika MIŇOVÁ, 2017. Dieťa je tvorcom človeka: Úvod do pedagogiky Márie Montessoriovej. Prešov: Rokus. ISBN 978-80-89510-55-9.
Životné motto

V mojom živote je pre mňa dôležitých a smerodajných päť myšlienok, ktorými sa riadim:
„Dieťa je tvorcom človeka.“ (Mária Montessoriová)
„Kto si prvý gombík dobre nezapne, ten sa už dobre nezapne.“ (Iveta Kovalčíková)
„Ak chceme zakryť, že niečo nevieme, musíme najprv niečo vedieť .“(Iveta Kovalčíková)
„Keď niekto nevie čo hovorí, radšej nech nehovorí (lebo obzvlášť v prípade učiteľa je to spoločenská katastrofa).“ (Dušan Kostrub)
„Neoblomná spokojnosť so sebou samým je hrobárom uskutočnenia akýchkoľvek zmien.“
(Dušan Kostrub)
Myslím, že tieto mottá vypovedajú o všetkom ☺
<
>
Vedúca školskej jedálne

Typ pracovnej ponuky:
Manažment; vedúca školskej jedálne
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Riadenie prevádzky školskej jedálne.
Práca v programe pre školské jedálne
Zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne.
Riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov.
Zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch.
Zostavovanie týždenných jedálnych lístkov.
Zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami.
Pracovný čas:
8 hod. pracovná doba
Ponúkaný plat:
dohodou
Termín nástupu do práce:
ihneď
Druh pracovného pomeru:
hlavný

Požiadavky na zamestnanca:
Dĺžka praxe: aspoň 2 roky
Všeobecné spôsobilosti: vedenie ľudí
Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť pre školské stravovanie
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
- osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- prax v oblasti školského stravovania
- znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
Zručnosti, schopnosti:
­výhodou ovládanie programu soft gl – školská jedáleň
Návrat na obsah