Rozdelenie učiteľov do tried - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
AKTUÁLNE ROZDELENIE UČITEĽOV
V ŠK. ROKU 2017-2018


Modrá trieda:
Bc. Zlatuša Hajduová – triedna učiteľka
Naďa Pírová
Katarína Angelovičová - lektorka AJ

Červená trieda:
Monika Rohrerová – triedna učiteľka
Bc. Diana Petrovská
Katarína Angelovičová - lektorka AJ

Zelená trieda:
Mgr. Mária Bátoriová – triedna učiteľka
Michaela Macková
Katarína Angelovičová - lektorka AJ

Žltá trieda:
Ing. Ľubomíra Štefániová – triedna učiteľka
Patrícia Franková
Katarína Kriššová

Návrat na obsah