Realizované akcie - 2 - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Realizované akcieVianočná besiedka - 17.12.2014Brumkáčikov boľavý zúbok - muzikálMikulášske gymnastické preteky - 06.12.2014Mikulášske vystúpenie - 03.12.2014Hudobno-výchovný interaktívny koncert - 27.11.2014Eniro výučba - Výroba chlebaWorkshop - 19.11.2014Bezpečná škola - 10.11.2014O nezbednej Petre
- 05.11.2014Jesenná charitatívna zbierka šatstvaJesenná diskotéka a tekviciáda
- 23.10.2014MOVE WEEK 2014M
eranie projektu VEGA - 13.10. -17.10.2014

V dňoch od  13.10. do 17.10.2014 sa v SŠMŠ uskutočnilo meranie projektu VEGA: Telesný, motorický a funkčný rozvoj detí predškolského veku v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Projekt je realizovaný v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove – / deti v predškolskom veku/.
Cieľom projektu je analýza spôsobu života detí predškolského veku z pohľadu ich pohybovej aktivity. Počas celého týždňa bude deťom monitorovaná pulzová frekvencia, na základe ktorej vieme určiť telesnú záťaž detí počas ich pobytu v materskej škole.
Dňa 14.10.2014 sa uskutočn
ilo ešte doplnkové meranie prístrojom InBody u všetkých detí MŠ, ktorý analyzuje telesné zloženie ľudského tela. Medzi najzaujímavejšie výsledky patria údaje o percente telesnom tuku, objemu svalstva a množstve viscerálneho tuku v tele. Printové výstupy z merania a individuálne osobné konzultácie s rodičmi budú prebiehať 16.10.2014 v čase od 16:00 do 17:00 v priestoroch telocvične.

Kontaktná osoba za Fakultu športu Prešovskej univerzity v Prešove:
Mgr. Andrea Palanská
Mail: andrea.palanska@smail.unipo.skZdravý úsmev
- 09.10.2014O koze rohatej
- 08.10.2014Vlk a kozliatka
- 12.09.2014Beseda s Radoslavom Kozlovom
- 10.09.2014

Návrat na obsah