Pracovné príležitosti - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 


Ak máte záujem stať sa členom náško kolektívu, pošlite nám Vašu žiadosť, životopis, príp. motivačný list na e-mailovú adresu 
patriciamangerova@gmail.com

 
 
 

Zaslaním žiadosti súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste, príp. v iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce pre spoločnosť Súkromná športová materská škola, s r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky