O škole - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
O ŠKOLE
KVALITA, ŠPORTY, ENVIRONMENT, MONTESSORI

Súkromná materská škola Alejová 2, Košice začala svoje pôsobenie v septembri 2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Súkromnej športovej materskej školy, s.r.o Podnikateľská 2, Košice. Naša materská škola je školou s celodennou prevádzkou zapísaná v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím učiteľov, ktorý je dopĺňaný o lektorov cudzích jazykov a špecializovaných športových trénerov. Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) a je obohatený o nadštandardné jazykové a  športové vzdelávanie v príjemnom modernom a bezpečnom prostredí a pod vedením ľudského a ochotného personálu.
Návrat na obsah