Novinky - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
NOVINKY

Pre naše detičky sme vo všetkých triedach vytvorili relaxačné zóny, kde môžu oddychovať, čítať knihy, viesť rozhovory. Tieto úžasné zóny sa už dnes tešili veľkému prijatiu a úspechu a preto sa tešíme aj my :)  
V tomto školskom roku posilňujeme výučbu anglického jazyka s Katie. Ako novinku zaraďujeme čínske piatky v modrej triede (u najstarších detí) a základy nemeckého jazyka v červenej a modrej triede.
V školskom roku 2018/2019 medzi naše materiálne novinky patrí psychomotorický padák, robotická včela, hovoriace digitálne štipce, hudobné Orffove nástroje, zvukové tuby, pracovné zošity pre 4-5 a 5-6 ročné deti (matematika a grafomotorika) a mnoho iného.
Školenie na balančných doskách

Dnes naše pani učiteľky absolvovali praktické školenie cvičenia na balančných doskách, ktoré začneme v našej materskej škole realizovať od začiatku nového školského roka 2018/2019.
Od septembra. :-)
DEŇ DETÍ V SŠMŠ 2018

Sviatok našich/vašich detí sme spoločne oslávili v piatok 1.6.2018 v areáli našej materskej školy. Detičky sa vyšantili na našom skákacom hrade, pozreli pokusy s Ľubkou v našom novom prírodovednom domčeku, zašportovali si v športovom kútiku a zacvičili na balančných doskách v našom exteriéri. My dospelí sme si pochutnali na chutnom guláši a naši maličkí zas na vzorovej ochutnávke sladkého, ale zdravého pečiva z UNI.
Prírodovedný domček SŠMŠ

V našom areáli pribudol prírodovedný domček. V tomto domčeku sa deti budú v malých 8 členných skupinkách učiť o živočíchoch, rastlinách, hubách, horninách, vesmíre...Učiť sa budú zážitkovo, interaktívne a chýbať nebudú ani hókusy-pokusy... Tešíme sa, že uprostred mestského ruchu a práve u nás vznikol domček s drevenou podlahou a oknami, kamennými stenami, atraktívnymi lavičkami a náučnými plagátmi.
V našej súkromnej športovej materskej škole nezaháľame ani cez víkend. Pre naše detičky sme pripravili outdoorovu miniškolu, relax miestnosť, kuchyňu aj miniauto. Tieto krásne outdoorove kútiky sú nie iba estetické, ale aj edukačne funkčné. Ponúkajú možnosti pre zážitkové vyučovanie napr. dopravnej výchovy, predčitateľskej gramotnosti, ranného kruhu, zdravotných cvičení a rôznych námetových hier, napr. na kuchárov/kuchárky a podobne. Za pomoc ďakujeme Mgr. Lenke Vargovej a skupine Siváci.
UČITEĽSKÁ BRIGÁDA ☺ apríl 2018
Ochota, zanietenosť a pracovitosť definujú náš učiteľský kolektív. Preto sa naše pani učiteľky stretli v sobotu 21.4. a spoločnými silami vo veselej a rodinnej atmosfére renovovali a skrášľovali náš školský dvor. Veríme, že sa to našim detičkám aj rodičom páči, pretože nám veľmi. Robíme všetko preto, a oveľa viac, aby sme sa tu všetci cítili ako doma.
VÝTVARNÉ TALENTY apríl 2018
Nie len športom je človek živý ☺. Umenie patrí od dávnych čias k základom vzdelávania a vychovávania detí a mládeže. Umelecká výchova bola samozrejmou súčasťou výchovy a vzdelávania aj na kráľovských dvoroch. Preto sme sa rozhodli aj my posilniť umeleckých duchov našich/vašich detí a začal ich navštevovať profesionálny maliar Marek Moučka. Učia sa nie len kresliť a výtvarne sa vyjadrovať, ale aj cítiť umelecky a ctiť si umenie.
TAKE ME OUT apríl 2018
Medzinárodnej konferencie TAKE ME OUT sa zúčastnili naše p. učiteľky Mgr. Bátoriová a Ing. Štefániová. Konferencia sa konala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Konferencia sa zameriavala na outdoorove aktivity pre deti materských škôl. Hneď na druhý deň svoje poznatky a získané skúsenosti aplikovali naše pracovité kolegyne v praxi.
MINIMALIZMUS V ŽIVOTE A V ŠKOLE marec 2018
V marci tohto roka sa vo Vzdelávacom centre Zaježová zúčastnili naše pani učiteľky Mgr. Bátoriová a Ing. Štefániová trojdňového vzdelávania MINIMALIZMUS V ŽIVOTE A V ŠKOLE. Poznatky a nové informácie z tohto vzdelávania pani učiteľky využijú v práci s našimi detičkami. Uvidíme, čo minimalizmus prinesie do našich životov a nášho prostredia ☺. Neustále sa pre vás a vaše deti zdokonaľujeme. A to nás robí šťastnými.
PILNÉ PANI UČITEĽKY február 2018
Naše pani učiteľky Macková, Rohrerová, Mgr. Bátoriová a Ing. Štefániová vo februári absolvovali kurz, ktorý organizuje Vodná záchranná služba SČK PLAVEC ZÁCHRANÁR – WATER RESCUE. Tento im poskytol kvalifikačný stupeň BRONZ. Sú z nich plavkyne – záchranárky, a aj preto sa môžete spoľahnúť na to, že vaše deti sú s nami v bezpečí. Pre naše/vaše deti robíme maximum ☺.
STARÁME SA O NAŠE DETI február 2018
Hra patrí k najzákladnejším metódam výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Našu ponuku hier a hračiek sme obohatili o hračky, ktoré poslúžia k hrám námetovým aj konštruktívnym. Tešíme sa na budúce mini-mamičky aj mini-konštruktérov ☺.
Návrat na obsah