Montessori - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
MONTESSORI
ZMYSLY, ZÁŽITKOVÉ UČENIE, AKTIVITY PRE ŽIVOT, SAMOSTATNOSŤ,
PREVENCIA PORÚCH UČENIA
Montessori pedagogika je výchovno-vzdelávacia koncepcia talianskej lekárky, pedagogičky Márie Montessori, ktorá svoju pozornosť orientuje na holistický, nenásilný, humanistický a prirodzený vývin dieťaťa. Základný rámec obsahu pedagogiky Montessori je štandardne členený do piatich oblastí: Cvičenia každodenného života, Zmyslová výchova, Jazyk, Matematika, Kozmická výchova. Ide o filozoficko-pedagogickú koncepciu založenú na dlhoročnom štúdiu, pozorovaní a praktických experimentoch. Základom je presvedčenie Márie Montessori, že deti sa najlepšie učia skúsenosťou a vlastným prežívaním, zážitkom. Do popredia vystupuje, okrem iných, individuálne tempo práce a progresu dieťaťa, sloboda a štruktúrované, pripravené prostredie.
Návrat na obsah