Lyžovanie - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
LYŽOVANIE

Deťom našej materskej školy prinášame každoročne možnosť účasti na lyžiarskom výcviku pod dohľadom a gesciou odborných profesionálnych trénerov. Tieto výcviky realizujeme pravidelne v zimnom období v stredisku Jahodná. Prepravu zabezpečujeme našim školským autobusom a dohľad nad deťmi vykonávajú kmeňoví pedagogickí zamestnanci, čo zabezpečuje bezpečnosť a pohodu detí.
Návrat na obsah