Korčuľovanie - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
KORČUĽOVANIE

Výcvik korčuľovania na ľade má v našej materskej škole dlhoročnú tradíciu. Tieto tréningy sa realizujú každoročne v zimnom období pod vedením trénerky Ľ. R. Egryovej.
Korčuľovanie je chápané ako prirodzený a účelný pohyb, ktorý je sprevádzaný emocionálnymi zážitkami. Zdravotnou pridanou hodnotou tejto činnosti je zvyšovanie adaptačného potenciálu dieťaťa, pozitívny vplyv na rozvoj pohybového, kardiovaskulárneho, dýchacieho, termoregulačného aparátu dieťaťa. Korčuľovanie zmierňuje stres a zvyšuje výkonnosť i motiváciu v oblasti športu, pohybu a sebarealizácie.
Návrat na obsah