Náš kolektív - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Náš kolektív

 


Zamestnanci:

 
 
 

Patrícia Mangerová - konateľka

 
Zelená trieda

Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Vargová, triedna učiteľka zelenej triedy

Mobilný kontakt: +421 918 988 102
Vek: 33 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠZ a SP sv. Alžbety, II. stupeň vysokoškolského vzdelania
Štátna skúška: Metódy sociálnej práce, Teória sociálnej práce, Aplikovaná sociálna politika
Doplnkové vzdelanie: DPŠ – učiteľ profesijných predmetov
Pedagogické minimum – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Prax: DKZPDaM – rehabilitačné stredisko (škôlka od 2-6 rokov)

Stupeň kurzu Montessori k 31.01.2016: I., II. a VIII stupeň (viac o Montessori)
Špecializácia v SŠMŠ: tvorivé dielne, výroba pomôcok a hračiek Montessori

Meno a priezvisko: Monika Rohrerová, učiteľka zelenej triedy
Vek: 32 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Stredná škola s maturitou - domovo záhradná architektúra
Doplnkové vzdelanie: Pedagogické minimum - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Prax: 3 roky starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím v Anglicku ( slepota, aspergerov syndróm )

Stupeň kurzu Montessori k 31.08.2016: I. , II., VIII. stupeň (viac o Montessori)

Špecializácia v SŠMŠ: dramatická výchova, anglický jazyk

Meno a priezvisko: Bc. Diana Petrovská
E-mail: diana.petrovska1mail.com
Vek: 23 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove, I. stupeň vysokoškolského vzdelania
Štátna skúška: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Dejiny prekladu a tlmočenia, Dejiny a kultúra anglofónnych krajín, Dejiny a kultúra germánskych krajín
Doplnkové vzdelanie:  Pedagogické minimum – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (prebieha)
Prax: Výučba anglického jazyka v MŠ Košice-okolie
Špecializácia v SŠMŠ: lektor anglického jazyka
 
Červená trieda

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Bátoriová, triedna učiteľka červenej triedy

Mobilný kontakt: +421918 988 103
Vek: 31 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠZ a SP sv. Alžbety, II. stupeň (Mgr.)
Štátna skúška: Metódy sociálnej práce, Teória soc. práce, Aplikovaná soc. politika
Doplnkové vzdelanie: DPŠ – učiteľ profesijných predmetov
Prax: DKZPDaM – Rehabilitačné stredisko (škôlka od 2 do 6rokov)
Stupeň kurzu Montessori k 31.01.2016: I. , II., VIII. stupeň (viac o Montessori)
Špecializácia v SŠMŠ: environmentálna výchova, výtvarná výchova

Meno a priezvisko: Mgr. et Mgr. Matej Slováček, učiteľ červenej triedy

Vek: 24 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta (Predškolská pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie), II. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr.)
Štátna skúška: Inovačné trendy v predprimárnej edukácii, Manažment a marketing materskej školy, Matematika s didaktikou, Didaktika slovenského jazyka a literatúry, Teória a metodika primárneho vzdelávania
Doplnkové vzdelanie: Základná umelecká škola - klavír, literárno-dramatický odbor
Prax: Súkromná základná umelecká škola v KE - učiteľ Výtvarného odboru
Stupeň kurzu Montessori k 1.9.2016: I., II., VI., VII., VIII. stupeň (viac o Montessori)


Meno a priezvisko: Mgr. Patrícia Jaššeková
E-mail: patriciajassek@centrum.sk
Vek: 24 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, II. stupeň vysokoškolského vzdelania
Štátna skúška: Anglický jazyk, Pedagogika a psychológia, Geografia
Prax: ZŠ Trebišovská, Gymnázium Šrobárová – učiteľ anglického jazyka a geografia
Špecializácia v SŠMŠ: Lektor anglického jazyka

 
Modrá trieda

Meno a priezvisko: Bc. Zlatuša Hajduová, triedna učiteľka modrej triedy

Mobilný kontakt: +421 918 988 104
Vek: 50 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Učiteľstvo praktickej prípravy, I. stupeň vysokoškolského štúdia
Štátna skúška: psychológia, pedagogika, didaktika
Doplnkové vzdelanie: Certifikát VV
Prax: 17 rokov - Detské centrum opatrovania detí, SZŠ a Montessori centrum Masarykova 19, Košice
Stupeň kurzu MontessoriNár. diplom - Karlova univerzita, Certifikát pre vyučovanie detí od 3 do 9 rokov - Budapešť (viac o Montessori)
Špecializácia v SŠMŠ: pedagóg

Meno a priezvisko: Bc. Erik Seman, učiteľ modrej triedy

Vek: 33 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: UPJŠ, Lekárska fakulta - fyzioterapia
Štátna skúška: fyzioterapia
Prax: trénerská činnosť - práca s deťmi a mládežou od roku 1998 v tanečných kluboch 1. TSC Košice, TC Košice, TK Elegance Košice, Show DS Košice, TK Tília Lipany, TŠ Soul Prešov, Rona Dance Studio Cork IRL. momentálne TC METEOR KOŠICE. Fyzio prax 2009 - 2011 Detské Srdce Prešov. Od 2011 vedúci SŠKD v SZŠ
Stupeň kurzu Montessori k 31.08.2016: I. a II. stupeň (viac o Montessori)
Špecializácia v SŠMŠ: spoločenský tanec, športová príprava
Iné: tréner tanečného športu, 5x finalista MSR, 2x vicemajster MSR Stt, 1x vicemajster MSR 10t, 5x semifinále MS formácie stt, 2006 - 2009 aktívny cyklista MTB, 2012-2014 aktívny atlét 2x zlato 1x striebro MSR maratón družstvá. 

 
Žltá trieda
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomíra Štefániová, učiteľka žltej triedy
Mobilný kontakt: +421 905 720 229
Vek: 25 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 
Doplnkové vzdelanie: 

Prax: 

Stupeň kurzu Montessori k 31.08.2016: stupeň (viac o Montessori)

Špecializácia v SŠMŠ: 

Meno a priezvisko: Katarína Krišová, učiteľka žltej triedy
Vek:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 
Doplnkové vzdelanie: 

Prax: 

Stupeň kurzu Montessori k 31.08.2016: stupeň (viac o Montessori)

Špecializácia v SŠMŠ: 

 
Externí pracovníci:

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Palanská, PhD. - identifikácia športového talentu detí predškolského veku 

Mobilný kontakt: +421 902 100 821
Vek: 27
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: doktorantské štúdium Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu v odbore športová edukológia, III. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.)
Doplnkové vzdelanie: špecializácia Sport nutrition, Sport massage na FTVS Karlova univerzita v Prahe, učiteľka lyžovania I. stupňa, učiteľka snowboardingu I. stupňa, učiteľka basketbalu I. a II. stupňa

Meno a priezvisko: Anton Smolík, profesionálny koordinátor športovej výchovy v SŠMŠ

Mobilný kontakt: +421 908 563 777
Špecializácia: atletika, gymnastika, plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, loptové hry
Prax: 44 rokov
Iné: Držiteľ ocenenia „Cena primátora mesta za dlhoročnú prácu s mládežou“


Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Capková, profesionálna trénerka gymnastiky

Mobilný kontakt: +421 911 396 636
Vek: 31 rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Fakulta športu a telesnej výchovy, odbor športová gymnastika
Štátna skúška: pedagogika, psychológia, telesná výchova
Prax: 7 rokov učiteľ telesnej výchovy, 13 rokov tréner športovej gymnastiky
Špecializácia v SŠMŠ: telesná výchova
Iné: tréner III. stupňa športovej gymnastiky

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Mimovičová, profesionálna trénerka plávania

Mobilný kontakt: +421 918 590 944
  • držiteľka licencie tréner I. a II. stupňa (kategória: základ – pokročilý – profesionál)
  • držiteľka certifikátu SM systém
  • držiteľka 17 rekordov v plávaní
  • najúspešnejšia plavkyňa v histórii Športového klubu polície Košice
  • v súčasnosti sa pripravuje na Olympiádu 2016 v Brazílii
  • od 09/2016 bude otvorená plavecká škola pre deti od 3 rokov

Meno a priezvisko: Bc. Ivana JESENSKÁ DiS. Art – tanec, balet
Vek: 23
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta, I. stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.)
Doplnkové vzdelanie: pedagogika, psychológia, metodika voľnočasových aktivít

Stupeň kurzu Montessori k 31.08.2016: I. a II stupeň (viac o Montessori)

Špecializácia v SŠMŠ: balet, tanec, cvičenia podporujúce držanie tela
Iné: ukončené tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ) – so špecializáciou balet a moderné tance

Meno a priezvisko: Mgr. Soňa Jenčušová, profesionálna trénerka golfu

Mobilný kontakt: +421 948 221 845
Špecializácia: profesionálna trénerka golfu odbornou špecializáciou pre deti predškolského veku
Iné: cvičiteľ golfu II. triedy s dlhoročnými a medzinárodnými skúsenosťami

Michal Jokl - JakaSport, koordinátor zimných športov (lyžovanie)
Odmala som bol vedený k športom, hrával som tenis, lyžoval, bicykloval, behával. Zjazdovému lyžovaniu som sa venoval súťažne, neskôr som začal zúčastňovať pretekov v skialpinizme, kde som bol niekoľkokrát majstrom Slovenska v kategóriách kadet a junior , bol som členom reprezentácie SR v lyžovaní, s ktorou som na zahraničných pretekoch dosiahol niekoľko pódiových miest.
Od sezóny 2003/2004 prevádzkujeme lyžiarske školy v okolí Košíc (Jahodná a Kavečany), dlhodobo spolupracujeme s MŠ a ZŠ pri výuke snežných športov. Organizujeme zimné a letné športové prímestské tábory.

tel. kontakt: 0903 387 074

 
 

Ľubica Rita Egryová - profesionálna koordinátorka zimných športov (korčuľovanie)

tel. kontakt: 0905 386 049

MUDr. Gabriela  Čislaková - stomatológ, koordinátor projektu „Zdravý úsmev“
Detskej stomatológii sa venuje  18 rokov. V roku 2003 absolvovala nadstavbovú atestáciu z pedostomatológie. Od roku 2000 pracovala na projekte „Zdravý úsmev“, ktorý úspešne aplikovala v košických Materských školách. Prednáša na odborných podujatiach v oblasti pedostomaológie a  zároveň je aktívnym členom pedostomatologickej sekcie na Slovensku.

tel. kontakt: 0911 870 654 / 0905 570 654

MUDr. Miloslav Klíma - antropologické meranie detí
“Do šiestich rokov treba deti viesť k všestrannosti bez vidiny zlatých medailí”

tel. kontakt: 0905 224 555

Mgr. Iveta Dávidova - špeciálna pedagogička-logopedička

tel. kontakt: 0905 780 360

e-mail: davidova.iveta@gmail.com

MUDr. Terézia Rosenbergerová - pedopsychiater
"Dieťa je predovšetkým v útlom veku nepopísaná kniha, nie je dobré mu všetko dovoliť "

tel. kontakt: 0905 857 723

 
 

PhDr. Martina Trebuňáková - psychologička
tel. kontakt: 0905 826 077

web: www.cpppapke.sk (možnosť individuálnych sedení)

 
 

Ing. Martin Matúš - environment, Mestské lesy Košice
e-mail: mmatus@meleskosice.sk

 
 

Ing. Eva Mižáková, Ing. Silvia Karolyiová - environment, projekt „ Jožko Separko“
e-mail: separko@kosit-as.sk

 
 

Ing. Alžbeta Bláhová - environment, Správa Mestskej zelene Košice
web: www.szms.sk

 
 

Lenka Elečková - environment, projekt „Zelená škola“

tel. kontakt: 0948 092 056

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky