Hudobná edukácia - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Hudobná edukácia


Hudobná edukácia sa v našej materskej škole skladá z výchovy k hudbe a výchovy hudbou. Práca s hudbou kultivuje osobnosť, kultúrne cítenie, koriguje správanie, poskytuje estetické vzory a zameriava sa aj na kognitívne funkcie detí a ich rozširovanie a skvalitňovanie ako aj na rozvoj motoriky (oromotoriky, hrubej motoriky...) V našej materskej škole rytmizujeme, spievame, hráme. A v neposlednom rade sa tešíme.

Návrat na obsah