Gymnastika - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
GYMNASTIKA
2x TÝŽDENNE, KVALITNE, HRAVO

Základy gymnastiky sú ideálnym odrazovým mostíkom pre ktorýkoľvek šport. Gymnastické cvičenia majú pozitívny vplyv na správne držanie tela, rozvoj motorických schopností a zvýšenie funkcie tela. Gymnastickými cvičeniami sa rozvíja svalstvo, zlepšuje sa koordinácia pohybov aj rovnováha. Najideálnejším vekom k zaradeniu gymnastiky do života dieťaťa, je práve predškolský vek. Preto sme gymnastiku zaradili do školského vzdelávacieho programu našej materskej školy. V našej škole gymnastiku do výchovno-vzdelávacieho procesu radíme pravidelne 2 x týždenne pod koordináciou odborníka.
Návrat na obsah