Futbal, Florbal, Basketbal - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
FUTBAL, FLORBAL, BASKETBAL

Futbal, florbal  a basketbal zabezpečujú skúsení, erudovaní a certifikovaní externí tréneri, ktorých cieľom je okrem naučenia deti športovať, zasiať v deťoch lásku a náklonnosť k športu a pohybu, rozvíjať kooperatívne tímové správanie a myslenie detí,  pohybom a športom budovať cieľavedomých a „férových“ ľudí schopných a ochotných akceptovať a dodržiavať pravidlá, a to nielen v športe, ale aj v živote.

Futbal ako najobľúbenejšia a najdostupnejšia loptová hra teší a baví naše deti a prirodzene ich motivuje ku kultivovanému pohybu.  
Keďže sú „hokejové“ športy na Slovensku veľmi populárne a žiadané, zaradili sme do nášho procesu výchovy a vzdelávania v materskej škole aj prípravu a učenie florbalu. Toto vnímame ako vhodnú predprípravu na tieto druhy športov, vzhľadom k úžasným priestorovým aj materiálnym podmienkam.
Basketbal sme do športovej (pohybovej) prípravy detí zaradili z dôvodu jeho najvyššej efektivity pre detský motorický vývin a preto, lebo ide o hru, ktorá sa deťom najjednoduchšie učí.
Návrat na obsah