Exteriér - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
EXTERIÉR
Exteriér je bohatý na environmentálnu záhradku, bežeckú dráhu, športové ihrisko, detské preliezačky, pieskovisko a rozlohou štedrú trávnatú plochu, indiánsky stanový tábor, pocitový chodník. Bonusom je oplotenie celého areálu školy s bezpečnostným vstupom, od ktorého majú kľúče (čipy) iba klienti (rodičia) a zamestnanci materskej školy. Bezpečnosť vašich detí je u nás spolu s  kvalitným výchovno-vzdelávacom procese na prvom mieste
Návrat na obsah