Denný poriadok - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
PREHĽAD O USPORIADANÍ DENNÝCH ČINNOSTÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
(DENNÝ PORIADOK) 2017/2018

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:
    • hry a činnosti podľa výberu detí,
    • zdravotné cvičenie,
    • vzdelávacia aktivita,
    • pobyt vonku,
    • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)
Denný poriadok je rozplánovaný tak, aby rešpektoval psychohygienu našich detičiek. Snažíme sa o vyvážený pomer pohybovej aktivity a relaxu, aby vaše poklady boli spokojné a šťastné.  
7:00 – 8:30
Príchod detí do materskej školy, Hry a činnosti podľa výberu detí
8:30 – 9:00
Ranný kruh a zdravotné cvičenia
9:00 – 9:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata
9:30 – 10:30
Vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí
10:30 – 12:00
Pobyt vonku, plávanie, gymnastika, športová výchova
12:00 – 13:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed
13:00 – 14:30
Odpočinok, Hry a činnosti podľa výberu detí
14:30 – 15:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant
15:30 – 17:00
Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita
17:00 – 17:30
Odchod z materskej školy, Hry a činnosti podľa výberu detí
Návrat na obsah