Balet - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
BALET
KAŽDÝ TÝŽDEŇ, SPRÁVNE DRŽANIE TELA, RYTMUS, RADOSŤ

Každá mladá princezná túži byť baletkou a každý mladý muž chce byť jej princom. To všetko sa môže vašim detičkám splniť na baletných hodinách.
Cieľom výučby baletu pre deti našej materskej školy je tanečná príprava, správne držanie tela, poznanie základných baletných pojmov, rytmika, zväčšovanie rozsahu pohybových zručností, strečing a rozvoj fantázie dieťaťa. Balet v našej materskej škole zabezpečuje kvalifikovaná lektorka baletu s viacročnými skúsenosťami v práci s deťmi predškolského veku.

Je len „pre baby“? Určite nie.
Tanec patrí k aktivitám, ktoré rozvíjajú koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie, povzbudzujú dobré držanie tela. Tanec spája športovanie a spoločenskú i estetickú stránku pohybu. Je umeleckým a emocionálnym vyjadrením myšlienok. Posilňuje a prináša radosť zo života, cibrí spoločenské správanie.
Tanec v našej materskej škole vnímame ako rozšírenie obsahu vzdelávania vzdelávanej oblasti Zdravie a pohyb, ktoré dieťa rozvíja po stránke kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej.
Návrat na obsah