Úvod - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Naša športová materská škola vznikla v roku 2013. Dnes je modernou 4 triednou materskou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva, v ktorej pôsobí 8 učiteliek, trénerka plávania, trénerka baletu a tréner gymnastiky, školská logopedička, lektorka anglického jazyka, dve kuchárky, prevádzkový personál a niekoľko externých spolupracovníkov - odborníkov.
V škole majú deti zabezpečenú stravu pripravovanú vo vlastnej školskej kuchyni, kde pripravujeme stravu v konvektomate a poskytujeme celodenný pitný režim.  
Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Týždenne deti absolvujú pravidelné tréningy plávania, gymnastiky, baletu a dennú výučbu (komunikáciu) anglického jazyka. Ako bonus našim „prípravkárom“ ponúkame návštevu Tréningového centra Kalimero, kde majú pravidelný gymnastický tréning v modernej gymnastickej telocvični. Venujeme sa aj sezónnym športom a aktivitám, vlastnej enviro-záhradke.
Naša materská škola je v prevádzke v pondelok až piatok od 7:00 do 17:30.
Našim ideálom sú šťastné a vzdelané deti, spokojní rodičia a šťastní učitelia tréneri, lektori, personál. :-)
TÝŽDENNÝ HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH AKTIVÍT:

PLÁVANIE - pondelok a piatok dopoludnia;
GYMNASTIKA - utorok a štvrtok dopoludnia;
FUTBAL - streda dopoludnia (červená a modrá trieda);
TANEČNÁ PRÍPRAVKA - utorok popoludní;
HUDOBNÁ EDUKÁCIA - červená a modrá trieda utorok od 14:00 do 15:00, zelená a žltá trieda príležitostne;
TVORIVÉ DIELNIČKY "Kameň, papier, nožnice" - utorok popoludní;
LOGOPÉDIA - pondelok 15:00-17:00 (MT + individuálne);
BALANČNÉ DOSKY - žltá, zelená, červená trieda priebežne počas týždňaDetský bazén

Pondelok - Nedeľa
8:00 - 19:00
+421 918 717 174


Súkromná športová materská škola s.r.o.
Denná prevádzka
Pondelok - Piatok
7:00 - 17:30
Budova sa z bezpečnostných dôvodov uzamyká o 17:45
Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie prevádzkovej doby školy.
Návrat na obsah